KPNO 2-Inch Filter List

KPNO 2-Inch Filter


Filter FWHM (Å) CWL (Å) Telescope Instrument Plot Data Comments
CUSO4 liq 0.00 0.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter
CUSO4 liq 0.00 0.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter
kp1001 443.00 9540.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1001
kp1001 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1001
kp1017 139.00 9553.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1017 replaced 8-13-86
kp1032 92.00 4608.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1032
kp1032 93.00 4612.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1032
kp1033 92.00 4605.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1033
kp1034 93.00 4610.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1034
kp1035 93.00 4615.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1035
kp1047 102.00 6000.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1047
kp1052 1003.00 4374.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1052 w b special
kp1052 1003.00 4374.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1052 w b special
kp1079 326.00 7843.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1079
kp1079 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1079
kp1080 475.00 8194.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter
kp1081 499.00 8215.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1081
kp1081 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1081
kp1094 93.00 5468.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1094
kp1094 93.00 5468.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1094
kp1095 1127.00 4464.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1095 video camera
kp1096 1173.00 5446.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1096 video camera
kp1097 1519.00 6506.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1097 video camera
kp1098 1046.00 4130.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1098 video camera
kp1099 1046.00 4130.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1099 video camera
kp1100 0.00 0.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1100 video camera
kp1111 1004.00 4355.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1111 bessell system k p
kp1111 1004.00 4355.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1111 bessell system k p
kp1111 1004.00 4355.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1111 bessell system k p
kp1112 1109.00 5556.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1112 bessell system k p
kp1112 1109.00 5556.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1112 bessell system k p
kp1112 1109.00 5556.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1112 bessell system k p
kp1113 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1113
kp1113 1507.00 6524.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1113 bessell system k p
kp1113 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1113
kp1113 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1113
kp1114 3202.00 8865.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1114 bessell system k p rg-9
kp1114 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1114
kp1119 42.00 3927.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter k line
kp1120 41.00 4042.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1120
kp1206 43.00 4374.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter
kp1207 637.00 3648.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter
kp1210 1376.00 4585.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1210
kp1210 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1210
kp1211 1580.00 4803.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1211
kp1211 1580.00 4803.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1211
kp1212 1524.00 4509.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1212
kp1212 1524.00 4509.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1212
kp1215 69.00 3536.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1215 check plot--looks clear!
kp1215 69.00 3536.00 KPNO 2.1-meter Telescope KPNO 2-Inch Filter kp1215 check plot--looks clear!

Updated on May 7, 2021, 7:57 am